Walne Zebranie Sprawozdawcze

 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieruszowie zaprasza na Zebranie Sprawozdawcze ,które odbędzie się w dniu 27.06.2019r o godz. 17:00.W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie ul. Szkolna 1-3

Porządek zebrania

1.Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego i stwierdzenie jego ważności.

2.Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

3.Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

7.Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

8.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PSZS w Wieruszowie za rok 2018r

9.Sprawozdanie z działalności Zarządu PSZS w Wieruszowie za 2017

10.Wolne wnioski i dyskusja.

11.Zakończenie obrad Walnego Zebrania sprawozdawczego.

 

W przypadku braku kworum ustala się drugi termin Walnego Zebrania na godz. 17:15 w tym samym miejscu i terminie.

 

Prosimy o niezawodne przybycie.

 

Przypominamy o statutowym obowiązku opłacania-uregulowania składek członkowskich.

 

Zarząd PSZS w Wieruszowie

 

 

Zarząd PSZS w Wieruszowie