Zgłoszenia do zawodów

 

Zgłoszenia do zawodów sportowych organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieruszowie.

Zgłoszenie zbiorcze do zawodów międzyszkolnych (doc)

Uwaga: Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie doc wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym edytora tekstu Microsoft Word z pakietu Office.