Organizacja zawodów

 

Porozumienie PSZS-Powiat Wierusowski s.1

Porozumienie PSZS-Powiat Wierusowski s.2

Porozumienie PSZS-Powiat Wierusowski s.3

Podanie o realizacje zawodow – WZOR (doc)

Zgloszenie-zbiorcze (doc)

Zgloszenie-zbiorcze (pdf)

Zgłoszenie do zawodów PSZS w Wieruszowie (pdf)

Komunikat końcowy z zawodów powiatowych – ID (doc)

Komunikat końcowy z zawodów powiatowych – IMS (doc)

Komunikat końcowy z zawodów powiatowych – Licealiada (doc)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (pdf)

Komunikat Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie wymaganych badań lekarskich dopuszczających młodzież szkolną do zawodów (pdf)

Lekkoatletyczne Tabele Punktowe (Czwórbój lekkoatletyczny) – dziewczęta – IMS (pdf)

Lekkoatletyczne Tabele Punktowe (Czwórbój lekkoatletyczny) – chłopcy – IMS (pdf)

Lekkoatletyczne Tabele Punktowe (Lekkoatletyczna  liga szkół gimnazjalnych) – dziewczęta
– Gimnazjada (pdf)

Lekkoatletyczne Tabele Punktowe (Lekkoatletyczna liga szkół gimnazjalnych) – chłopcy
– Gimnazjada (pdf)

Lekkoatletyczne Tabele Punktowe (Lekkoatletyczna liga szkół ponadgimnazjalnych) – dziewczęta – Licealiada (pdf)

Lekkoatletyczne Tabele Punktowe (Lekkoatletyczna liga szkół ponadgimnazjalnych) – chłopcy
– Licealiada (pdf)

Uwaga: Do otwarcia dokumentu w formacie pdf wymagane jest zainstalowanie w systemie operacyjnym darmowej przeglądarki Adobe Reader lub Foxit Reader.
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie doc wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym edytora tekstu Microsoft Word z pakietu Office.