Informacje Zarządu PSZS w Wieruszowie

 

Informacje Zarządu PSZS w Wieruszowie na temat składek członkowskich i opłat startowych.

1.W związku z uchwałą nr 2 Zarządu PSZS w Wieruszowie z dnia 27.06.2019r. Prosi się wszystkich członków PSZS w Wieruszowie o niezwłoczne uregulowanie zaległych składek członkowskich za 2016/2017/2018 rok.
Nie uiszczenie składki do dnia 05.09.2019r. będzie skutkowało, zgodnie z paragrafem 18 pkt.4 i paragrafem 19 pkt.2, Statutu PSZS w Wieruszowie.Skreśleniem kol. z listy członków stowarzyszenia.
Numer konta do wpłaty znajduje się na stronie PSZS w Wieruszowie w zakładce – kontakt.
Jeśli wpłaty zostały już dokonane w miesiącu lipcu lub sierpniu, informacje proszę uznać za nieaktualną.

2. Zgodnie z uchwałą nr 3 Zarządu PSZS w Wieruszowie z dnia 27.06.2019r i wcześniejszą uchwałą nr 1 i 2 z dnia 11.09.2017r, od 2019r. zostają naliczone szkołom biorącym udział w współzawodnictwie sportowym SZS, opłaty startowe. Podstawą naliczenia opłat jest zgłoszenie dokonane przez nauczycieli wychowania fizycznego do systemu SRS. Opłatę za pierwsze półrocze roku 2019 (styczeń – czerwiec) należy wpłacić na konto PSZS w Wieruszowie do dnia 15 września 2019r. Wysokość naliczonych opłat zostanie podana w piśmie skierowanym do dyrekcji poszczególnych szkół i wynosi ona zgodnie z w/w uchwałą 3 zł. od startującego ucznia. Ilość uczniów w poszczególnych konkurencjach została wcześniej określona w uchwale z 2017r. Opłaty za pierwsze półrocze roku 2019 (styczeń – czerwiec) należy wpłacić na konto PSZS w Wieruszowie do dnia 15 września 2019r. Numer konta do wpłaty znajduje się na stronie PSZS w Wieruszowie w zakładce – kontakt.

PSZS w Wieruszowie – J.Urbaniak