Kalendarz Imprez Sportowych PSZS w Wieruszowie

 

Informujemy że na stronie PSZS w Wieruszowie w zakładce terminarze, zamieściliśmy projekt Kalendarza imprez PSZS w Wieruszowie.

Prosimy o zapoznanie się z nim oraz ewentualne sugestie i uwagi.

Gminnych Organizatorów imprez PSZS prosimy o informacje czy zawarte w projekcie terminy i miejsca realizacji zawodów są możliwe.

Z przyczyn obecnie panującej sytuacji, nie organizujemy wzorem lat ubiegłych spotkania z organizatorami Gminnymi ani nauczycielami wychowania fizycznego.

Szkoły które zakładają udział w spółzawodnictwie sportowym proszone są o rejestracje w systemie SRS.(do 30.09.2020) Oraz zgłaszanie udziału w zawodach.

 

Prezes PSZS w Wieruszowie

Jarosław Urbaniak