Zgłoszenie do uczestnictwa w zawodach

 

Nauczycieli Szkół przystępujących do rywalizacji międzyszkolnej  prosimy o przesłanie w terminie do 27 września, drogą e-mailową, informacji w jakich konkurencjach i grupach wiekowych, z podziałem na chłopców i dziewczęta, będą startowały poszczególne szkoły.

 

Gminnych organizatorów imprez prosimy natomiast o informacje,  jakie z zaplanowanych zawodów mogą zostać zorganizowane w poszczególnych Gminach.

Informację proszę składać na formularzu zgłoszenia zbiorowego  znajdującego się na naszej stronie.

 

Prezes PSZS w Wieruszowie

Jarosław Urbaniak