Walne zebranie Wyborcze 10.12.2020r.

 

W związku z wygaśnięciem kadencji władz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wieruszowie.

Zarząd PSZS w Wieruszowie informuje o zwołaniu  Walnego Zebrania Wyborczego w dniu 10.12.2020r.(czwartek) o godzinie 16:00 /.Drugi termin o godz. 16:30, w ZSP im. St. Staszica w Wieruszowie. Wejście od ulicy Waryńskiego.

W związku z obecnie panująca  sytuacja pandemii i zakazie zgromadzeń, zebranie zostanie przeprowadzone w formie hybrydowej czyli bezpośredniej i zdalnej.

W związku z tym prosimy wszystkich członków PSZS w Wieruszowie  o kontakt z Prezesem Jarosławem Urbaniakiem do dnia 8.12.2020r w celem poinformowania w jakiej formie wezmą Państwo udział w zebraniu.

 

Po raz kolejny informujemy również o uregulowaniu zaległych składek członkowskich.

W związku z zaległościami w składkach niektórych osób od kilku lat,  prosimy o zdeklarowanie się odnośnie przynależności do naszego stowarzyszenia.

Zgodnie z § 18 i  § 19 Statutu  PSZS w Wieruszowie, osoby które nie wywiązują się z obowiązków członka mogą zostać skreślone z listy członków stowarzyszenia.

 

Zarząd, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wieruszowie serdecznie zaprasza wszystkich członków do udziału w Walne Zebranie Wyborcze.

 

Porządek zebrania

1.Otwarcie Walnego Zebrania Wyborczego i stwierdzenie jego ważności.

2.Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

3.Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania.

4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Wolne wnioski i dyskusja.

7.Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu PSZS w Wieruszowie.

8.Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej PSZS w Wieruszowie.

9.Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PSZS w Wieruszowie

10.Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

11.Podjęcie uchwał i wniosków.

12.Zakończenie obrad Walnego Zebrania

 

Zarząd PSZS w Wieruszowie