Walne Zebranie Wyborcze – porządek obrad

 

 

Walne Zebranie Wyborcze

Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wieruszowie serdecznie zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków sportu szkolnego  na Walne Zebranie Wyborcze.

Zebranie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020r /czwartek / o godz. 16:00  w sali nr 31 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im .Stanisława Staszica w Wieruszowie /w sali gimnastycznej /.

 

Porządek zebrania

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Wyborczego i stwierdzenie jego ważności.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdania z działalności Zarządu PSZS w Wieruszowie i podsumowanie ostatniej kadencji kadencji
 7. Wolne wnioski i dyskusja.
 8. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu PSZS w Wieruszowie.
 9. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej PSZS w Wieruszowie..
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 11. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PSZS w Wieruszowie
 12. Podjęcie uchwał i wniosków.
 13. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

W przypadku braku kworum ustala się kolejny termin Walnego Zebrania na godz. 16:30 w tym samym miejscu.

Prosimy o niezawodne przybycie.

Przypominamy o statutowym obowiązku opłacania  zaległych składek członkowskich. 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                              Zarząd PSZS w Wieruszowie