Zgłoszenie do uczestnictwa w zawodach

 

Nauczycieli szkół przystępujących do rywalizacji międzyszkolnej prosimy o przesłanie w terminie do 27 września, drogą e-mailową, informacji w jakich konkurencjach i grupach wiekowych, z podziałem na chłopców i dziewczęta, będą startowały poszczególne szkoły.

Gminnych organizatorów imprez prosimy natomiast o informacje, jakie z zaplanowanych zawodów mogą zostać zorganizowane w poszczególnych Gminach.

Informację proszę składać na formularzu zgłoszenia zbiorowego znajdującego się na naszej stronie.

 

Przypominamy jednocześnie że od poszczególnych startów bedą pobierane opłaty w wysokości 3 zł od ucznia.

 

Prezes PSZS w Wieruszowie

Jarosław Urbaniak