Kalendarz i Terminarze Imprez Sportowych PSZS w Wieruszowie

 

Informujemy że na stronie PSZS w Wieruszowie w zakładce terminarze, zamieściliśmy projekt Kalendarza imprez PSZS w Wieruszowie na rok szkolny 2021/2022

Prosimy o zapoznanie się z nim oraz ewentualne sugestie i uwagi.

Gminnych Organizatorów imprez PSZS prosimy o informacje czy zawarte w projekcie terminy i miejsca realizacji zawodów są możliwe.

Szkoły które planują udział w spółzawodnictwie sportowym proszone są o rejestracje w systemie SRS.(do 30.09.2021) Oraz zgłaszanie udziału w zawodach.

Z przyczyn obecnie realizowanych zajęć dodatkowych i jeszcze wielu zmian w planach zajęć  nie organizujemy w tej chwili spotkania z organizatorami Gminnymi ani nauczycielami wychowania fizycznego.

Spotkania takie odbędą się w miesiącu październiku po dokonaniu zgłoszeń przez szkoły.

 

Prezes PSZS w Wieruszowie

Jarosław Urbaniak