Zmiany w terminarzach zawodów, zamkniecie zgłoszeń do zawodów powiatowych

 

Przypominamy ze nauczyciele szkół przystępujących do rywalizacji międzyszkolnej powinni w terminie do 27 września, drogą e-mailową, złożyć informacji w jakich konkurencjach i grupach wiekowych, z podziałem na chłopców i dziewczęta, będą startowały poszczególne szkoły.

Gminni organizatorzy imprez powinni natomiast przesłać informacje, jakie z zaplanowanych zawodów mogą zostać zorganizowane w poszczególnych Gminach.

Informację należało przesłać na formularzu zgłoszenia zbiorowego znajdującego się na naszej stronie.

Przypominamy jednocześnie że od poszczególnych startów będą pobierane opłaty w wysokości 3 zł od ucznia.

W związku z tym że nie wszystkie szkoły przesłały takie informacje, przedłużamy termin ich dostarczenia do dnia 10 października.

 

Po trym terminie uznajemy, ze szkoła nie zgłasza się do rywalizacji i nie będzie brały w niej udziału. Tym samym szkoły zgłoszone, mogą decyzją zarządu PSZS w Wieruszowie otrzymać możliwość startu w niektórych konkurencjach, bezpośrednio w zawodach półfinałowych (rejonowych)

 

Informujemy również że na stronie PSZS w Wieruszowie zostały zamieszczone uaktualnione i poprawione terminarze zawodów.

 

 

Prezes PSZS w Wieruszowie

Jarosław Urbaniak