Zebrania PSZS – Zarządu PSZS w Wieruszowie, Powiatowych Organizatorów Imprez, Zebranie Sprawozdawcz PSZS

 

Poniżej podajemy terminy spotkań Zarządu PSZS w Wieruszowie , Powiatowych Organizatorów Imprez PSZS w Wioeruszowie i Zebrania Sprawozdawczego PSZS w Wieruszowie

Zebranie Zarządu PSZS w Wieruszowie

W dniu 19.09.2022r.(poniedziałek) o godz. 15:20 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, ul. Szkolna 1-3 (wejście do sali gimnastycznej od ulicy Waryńskiego) odbędzie się zebrania Zarządu PSZS w Wieruszowie. Celem zebrania będzie aktualizacja regulaminów zawodów, opracowanie kalendarza Imprez , orana regulaminu współzawodnictwa sportowego  na roku szkolny 2022/2023

 

Prezes PSZS w Wieruszowie mgr Jarosław Urbaniak

 

Zebranie Organizatorów Imprez PSZS w Wieruszowie

Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wieruszowie Zaprasza Gminnych i Powiatowych Organizatorów Imprez PSZS w Wieruszowie na zebranie poświęcone organizacji kalendarza imprez sportowych w roku szkolnym 2022 / 2023.

Celem zebrania będzie:

– wybór gminnych organizatorów imprez PSZS w Wieruszowie na rok szkolny 2022 / 2023

– omówienie nowelizacji przepisów i opracowanie Kalendarza Imprez na rok 2022 / 2023

– informacja na temat opłat członkowskich opłat startowych i rejestracji w systemie SRS w roku szkolnym 2022 / 2023

– informacja na temat zajęć i organizacji grup w programie SKS

– sprawy bieżące

Zebranie odbędzie się w dniu 09.09.2022r (poniedziałek) o godz. 16:00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie ,ul. Szkolna 1-3 (wejście do sali gimnastycznej od ulicy Waryńskiego).

 

Gminni Organizatorzy Imprez Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wieruszowie:

Wieruszów – Adam Walacik

Lututów – Katarzyna Pilarz

Sokolniki – Jarosław Glinka

Czastary – Marek Dudka

Bolesławiec – Wiesława Muszkat – Maczka

Łubnice – Renata Magot

Galewice – Roman Pazek

Powiatowi Organizatorzy Imprez Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wieruszowie:

Adam Walacik – Igrzyska Dzieci ,Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Jarosław Urbaniak – Licealiada  (koordynator powiatowy – administrator SRS )

 

Prezes PSZS w Wieruszowie mgr Jarosław Urbaniak

 

 

Zebranie Sprawozdawcze PSZS w Wieruszowie

Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wieruszowie zaprasza wszystkich członków PSZS w Wieruszowie na Zebranie Sprawozdawcze  które odbędzie się w dniu  19.09.2022r o godz. 16:40 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, ul. Szkolna 1-3 (wejście do sali gimnastycznej od ulicy Waryńskiego).

 

Porządek zebrania

1.Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego i stwierdzenie jego ważności.

2.Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

3.Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

7.Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

8.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PSZS w Wieruszowie za rok 2018r

9.Sprawozdanie z działalności Zarządu PSZS w Wieruszowie za 2017

10.Wolne wnioski i dyskusja.

11.Zakończenie obrad Walnego Zebrania sprawozdawczego.

 

W przypadku braku kworum ustala się drugi termin Walnego Zebrania na godz. 17:00 w tym samym dniu i miejscu.

Prosimy o niezawodne przybycie.

 

 

Zarząd PSZS w Wieruszowie