Zmiany terminów w Kalendarzu Imprez Sportowych PSZS w Wieruszowie

 

W zwiazku ze informacją o braku możliwości przeprowadzenia niektórych zawodach w wcześniej wyznaczonych terminach, lub nałożeniem sie terminów w różnych kategoriach wiekowych,

informujemy,  ze z dniem 9.10.2021r. zostały naniesione zmiany w Kalendarzu Imprez PSZS w kategorii ID i IMS.

 

Przypominamy jednocześnie że prosiliśmy nauczycieli o potwierdzenie możliwości organizowania zawodów w danej placówce i zgłoszenie ewentualnych zmian w kalendarzu Imprwz PSZS do 18.09.2022r, do Zebrania Sprawozdawczego.

 

Poraz kolejny przypominamy o przesłaniu zgłoszeń szkół do zawodów sportowych. Jest to podstawa do naliczenia opłaty startowej.

Szkoły które nie dostarczą zgłoszeń do dnia 15 listopada zostaną zablokowane w systemie SRS i nie będą mogły uczestniczyć w rywalizacji miedzyszkolnej.

 

W zwiazku z małą aktywnoscia niektórych szkół i gmin w współzawodnictwie sportowym, Zarząd PSZS w Wieruszowie nosi sie z zamiarem ponownego wprowadzenia współzawodnictwa sportowego Szkół i Gmin w ramach zawodów organizowanych przez PSZS w Wieruszowie.

 

 

 

PSZS w Wieruszowie

Jarosław Urbaniak