Konkurs „Gry i Zabawy” klas II-III

 

Informacja ŁSZS w Łodzi.

Ponieważ obecna sytuacja nie rokuje większych nadziei na przeprowadzenie tych zawodów w sposób tradycyjny, proponujemy ich realizację w sposób
korespondencyjny.


Wiem, że ta forma wzbudzi wiele kontrowersji, daje jednak pełną gwarancję bezpieczeństwa sanitarnego oraz , przy uczciwym i rzetelnym sędziowaniu, pozwoli wyłonić najlepszą szkołę w województwie.
Proszę o rozesłanie komunikatu do szkół w swoim terenie, następnie po przeprowadzeniu zawodów przez szkoły, ocenę sprawozdań i przesłanie
wyników w formie elektronicznej, do ŁSZS na adres dzialsportu@lszs.pl

Finał wojewódzki planuję rozegrać tego samego dnia i tej samej godzinie dla wszystkich. Może wtedy, przy Waszej pomocy, uda się odwiedzić przynajmniej niektóre imprezy.

Pozdrawiam
Wiesław Dębowski

 

Kom Gry zabawy II-III

Protokół Gryi Zab.II